Welkom op Gastouder Rachel !
Nederland, Rotterdam, `{` Gastouder Zuidplein `}`
Telefoon : +31683322066

Groep 1 en 2

Vanaf 4 jaar mogen kinderen naar de basisschool, vanaf 5 jaar zijn ze verplicht. Niet alleen voor kinderen een grote overstap. Ook voor de ouders.

Scholen hanteren verschillende momenten waarop 4-jarigen met school beginnen:

 • Meestal direct na hun vierde verjaardag, dus over het schooljaar stromen er nieuwe kleuters in.
 • Per kwartaal één vast instroommoment
 • Jarig ná 1 juni: dan vaak beginnen direct na de zomervakantie

Wennen:

 • Maak het naar school gaan niet te spannend: zorg er bijvoorbeeld voor dat het gebouw en de omgeving van de school al vertrouwd is voor het kind
 • Kan vaak vijf dagdelen op school komen vóór de vierde verjaardag
 • Soms mag een van de ouders een poosje in de klas blijven (elk kind is hierin anders; overleg met de leerkracht)

8 Tips voor de start:

 1. In principe moet een kind zichzelf kunnen redden op school. Dat betekent: zelfstandig naar de wc, aan- en uitkleden, fruit eten, drinken, gewend zijn om af en toe zonder ouders te zijn, gewend zijn om met andere kinderen om te gaan (peuterspeelzaal/crèche is goede voorbereiding)
 2. Koop samen spulletjes voor school (rugzakje, broodtrommel en beker)
 3. Wees duidelijk bij het afscheid nemen en treuzel niet.
 4. Als je kind moeite heeft met afscheid nemen, realiseer je dan dat kinderen (vrijwel altijd) stoppen met huilen als hun ouders uit beeld zijn
 5. Hou het rustig op de vrije dagen, stel zo mogelijk het overblijven nog een paar weken uit, voer eventueel het naar school gaan stapsgewijs in (eerst alleen de ochtenden)
 6. Geef niet te veel eten mee in de broodtrommel en het liefst iets wat het kind lekker vindt
 7. Ga er niet van uit dat school altijd leuk is. Er zijn dagen dat een kind het niet naar zijn zin heeft. Dat hoort er ook bij.
 8. Wilt u iets bespreken met de leerkracht? In de ochtend is daar vrijwel geen tijd voor, doe het aan het einde van de dag.

Wat doen kleuters eigenlijk op school?

Afhankelijk van het soort onderwijs (bijvoorbeeld openbaar, Montessori, Vrije School) ligt de nadruk op de sociaal-emotionele ontwikkeling (omgang met anderen, werkhouding), het spelen of interesse aankweken voor de wereld om hen heen. Spelen en werken zijn in het ene systeem meer gescheiden dan in het andere. De overheid stelt in de kerndoelen vast wat kinderen aan kennis, vaardigheden en inzicht moeten leren op school. Deze kerndoelen zijn in 2005-2006 vernieuwd.

Op taal- en rekengebied leren kinderen in groep 1 en 2:

Taal/lezen:

 • Hakken en plakken
 • Letterherkenning (voor de beginners) tot woordjes lezen.
 • Begrijpend luisteren
 • Rijmen
 • Voorbereidend lezen
 • Woordenschat

Rekenen:

 • Tellen
 • Ordenen (kleuren en vormen herkennen en benoemen; begrippen meer, minder en evenveel)
 • Getalherkenning
 • Voorbereidend en aanvankelijk rekenen

Meten en maten: (begrippen als groot, klein, breed, smal et cetera)

Websites

www.minocw.nl/kerndoelen

Leave a comment

1
Beste,
Kan ik u ergens mee helpen?
Powered by